Villa Emeraudes, Roquebrune sur Argens, Provence, Frankrike

For priser tog utleieperioder ta kontakt med utleier. Tlf 91 38 94 75 Eli Rongved.


Fornavn:
Etternavn:
Arbeidssted:
Nasjonalitet:
Postadresse:

Postnr:
Sted:
Telefon dagtid:
Telefon kveld:
Mobiltelefon:
Fax:
e-post adresse:


Jeg / vi ønsker å reservere Villa Emeraudes
fom:..
tom:Navn:
Fødselsår:

1

2

3

4

5

6


Utleievilkår

1. Leiesummen er kr. ________
Depositum for skade på innbo og løsøre på kr. 2000.- skal overføres sammen med 65% av leiesummen: ja / nei. (Fylles ut av utleier)


Ved bestilling og signering av kontrakt betales 35% av leiesummen kontant. De resterende 65% av leiesummen betales senest 4 uker før leieperioden.
Påmeldingen blir ikke registrert før den første innbetalingen er registrert på utleiers konto 5373 05 26063. Utleieperioden går vanligvis fra lørdag til lørdag hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Avreise senest kl. 10 om formiddagen. Innsjekking etter kl. 17 eller etter avtale.
I tilleg til leiesummen kommer utgifter til rengjøring av huset på €80. Prisen for rengjøring forutsetter allminnelig, normal bruk av eiendommen.
Spesielt tidkrevende rengjøring betales etter medgått ekstratid og kan etterfaktureres.

2. Avbestilling:
Merk at påmeldingen er bindende.
Betalt forskuddsleie refunderes ikke dersom leietaker ikke skulle benytte seg av leieforholdet. Ved avbestilling mindre enn 3 uker før leieperioden debiteres hele leiesummen. Leietaker kan finne andre som kan tre inn i leieforholdet dersom disse aksepteres av utleier.

3. Utleier har ikke ansvar for følger eller skader forårsaket av strømbrudd, naturfenomener o.l. tilfeller av force majeur. Utleier er ikke ansvarlig for eventuelle helseskader som oppstår under oppholdet.

4. Hushjelp, gartner, reparatører og eierne har ved behov adgang til huset i leieperioden.

5. Det må ikke bo andre eller flere personer i huset enn det som er oppgitt og avtalt, maksimalt 6 personer. Husdyr er ikke tillatt. Huset er røykfritt.

6. Håndklær til bruk ved bassenget må medbringes. Leie av huset inkluderer vann, strøm og gass og internett.

7. Leietakeren er ansvarlig for skader på hus og innbo. Eventuelle skader eller reklamasjoner skal meddeles omgående til eier eller hushjelp pr. telefon eller e-post.

8. Leietager har ansvaret for at påbudt alarm til enhver tid er slått på i perioder svømmebassenget er uten oppsyn. Ved forsømmelse av denne plikten er leietager ansvarlig for evt. erstatningskrav som rettes mot huseier. Utleier er ikke ansvarlig for helseskader eller uhell.

9. Rettstvister behandles etter norsk rett ved Vesterålen tingrett

Sted________________________ Dato______________


______________________ _____________________
signatur leietaker signatur utleier

Sendes som vanlig post til Provencehus AS, Pb 24, 8455 Stokmarknes
Org. nr 979 112 459
Telefon: ( +47 ) 91389475
bankkonto 5373 05 26063
Epost adresse: provencehus alfakrøll tnett.no