Huset eies av selskapet Provencehus AS ved Thomas Sefranek og Ei Rongved.